10.02 loeng: MERLOT II VS eKoolikott

On teada tuntud tõde, et mida külvad, seda ka lõikad. Digitaalse õppevara loomisel tundub, et see päriselt nii ei ole. Olles ise võimalikult õpetamise kauge, küll aga vähemalt enda arust suhteliselt digipädev inimene – jõudsin ma eelmise aasta lõpus tõdemuseni, et müts maha kõigi õpetajate ees, kes kunagi elus on mõne digitaalse õppematerjali loonud, ning veel suurem kummardus nende õpetajate ees, kes on loonud interaktiivse, huvitava ja kasuliku õppematerjali – midagi lihtsat ja käega katsutavalt kasumlikku oli kogu loomeprotsessis küllaltki keeruline leida.

Kui juba mulle kui tehnoloogiast ja selle arengust huvitatud inglise keelt hästi valdavale kodanikule oli ühe digitaalse õppematerjali loomine harjumatult suur väljakutse, siis mida peab tundma keskmine eesti õpetaja vanuses 55+, ilma igasuguse inglis keele taustata – kui ta juhuslikult pole just keele õpetaja?

Sellest tõdemusest lähtuvalt tunnen suurt poolehoidu ja tunnustust nende õpetajate vastu, kes on võtnud enda missiooniks luua võimalikult kvaliteetseid ja laialdaselt kasutatavaid digitaalseid õppematerjale ning kes on piisavalt julged ja enesekindlad (teades, et keskmine eestlane on pigem mentaliteediga: “Ah mis nüüd minu loodu kedagi teist peaks huvitama.”, või siis mentaliteediga: “Naabri Mari vaadaku ise kuidas saab.”), et on valmis oma loodut ka teistega jagama. Kas selline lähenemine on eesti haridusmaastikul hea tava? Pigem jääb mulje, et siiski haruldane erand. Et siiski on olnud entusiaste, kes on võtnud vaevaks digitaalset õppevara luua on tekkinud ka vajadus selle jagamise järgi, mis omakorda on pannud aluse repositooriumite ja referatooriumite tekkeks.

Võrdlusülesandeks valisin eesti repositooriumi eKoolikoti kõrvale ühe maailma juhtivaima repositooriumi MERLOT II. Kahte repositooriumit võrdlesin järgmiste märksõnade alusel: eesmärk/sisu, metaandmed, võtmesõnad, õppevara liigid ning autorvahendid.

MERLOT II eKoolikott
Eesmärk/sisu Kõrghariduses kasutatavate digitaalsete õppematerjalide või nendele viitavate linkide kogum. Keskkond alus-, üld- ja kutsehariduse õppematerjalide leidmiseks, avaldamiseks ja õppematerjalidest kogumike komplekteerimiseks.
Metaandmed x x
Võtmesõnad x Märksõnastamiseks on loodud metaandmete süsteem, mis põhineb õppekavade ülesehitusel, tunnustel ja teemade
Õppevara liigid Animatsioon, hindamis vahend, ülesanne, juhtumi analüüs, kollektsioon, arendus tööriist, harjutused, e-portfoolio, hübriid kursus, õpiobjekti hoidla, online kursus, online kursuse moodul, vaba ligipääsuga ajakiri/artikkel, vaba ligipääsuga käsiraamat, esitlus, küsitlus/test, võrdlusmaterjal, simulatsioon, sotsiaalse võrgustiku tööriist, õppekava, juhendmaterjal, töötoa või koolituse materjal Õppevara liiki ei saa määratleda
Autorvahendid Creative Commons/Creative Commons Zero (CC0) CC BY: Autorile viitamine
CC BY-NC: Autorile viitamine, mitteäriline eesmärk
CC BY-NC-ND: Autorile viitamine, mitteäriline eesmärk, tuletatud teoste keeld
CC BY-NC-SA: Autorile viitamine, mitteäriline eesmärk, jagamine samadel tingimustel
CC BY-ND: Autorile viitamine, tuletatud teoste keeld
CC BY-SA: Autorile viitamine, jagamine samadel tingimustel
Youtube
Kõik õigused kaitstud

 

Powered by WordPress.com.

Up ↑

Create your website at WordPress.com
Get started