09.03 loeng: autorvahendid ja IMS QTI

Sellekordne digitaalse õppevara loeng keskendus peamiselt erinevatele autorvahenditele ning sellele, kuidas nendega erinevat sisu luua. Autorvahenditest sai loodud mõttekaart, millelt valisin välja ennast rohkem huvitavad autorvahendid ning lõin nende põhjal oma mõttekaardi:

Lisaks autorvahenditele endile uurisime ka erinevaid sertifikaate. Selleks, et autorvahendid oleksid aktsepteeritavad peavad nad olema IMS QTI sertifikaadiga (selline sertifikaat on olemas näiteks TAO testide koostamise keskkonnal). IMS QTI (QTI®) spetsifikatsioon võimaldab vahetada õpiobjektide ja testide sisu ja tulemuste andmeid autoriseerimisseadmete, objektipankade, testimisvahendite, õppeplatvormide ja hindamissüsteemide vahel. Rohkem infot IMS QTI (QTI®) spetsifikatsiooni kohta on võimalik lugeda nende kodulehelt aadressil: https://www.imsglobal.org/question/index.html

Loengu teises pooles tegime endale TAO testides koostamise keskkonda kasutajad ning proovisime omal käel läbi ühe kõige lihtsama (valikvastustega) testiküsimuse koostamise ning küsimuse paigutamise testi. TAO testikeskkonnaga on seotud üks kurusetöödest, milleks on TAO keskkonna abil ühe ainekava/õppekava/koolituskava teemat katva teadmustesti koostamine. Testis peab olema vähemalt 6 küsimust, ning kasutatud peab olema vähemalt 3 erinevat küsimuse tüüpi.

Kokkuvõtteks võib öelda, et oli taaskord väga sisutihe ja väga praktiline loeng, millest on kasu nii neil, kes juba haridustehnoloogia valdkonnas töötavad, kui ka neil, kes on õpetamisest kauge kaarega mööda käinud, kuid selle enda tulevaseks sihiks võtnud.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Powered by WordPress.com.

Up ↑

Create your website at WordPress.com
Get started
%d bloggers like this: