Kui ma oleksin praktika õppejõud …

…siis lahendaksin antud aine läbiviimise ilmselt suhteliselt sama moodi.

Enim meeldis mulle, et praktika ei olnud väga hullusti ära raamistatud, ehk et igal ühel oli võimalus teha praktika just omanäoliseks. Mina praktika juhendajana pooldaksin ilmselt samasugust vabadust. Iga üliõpilane saaks ise valida kui mitut praktikaasutust ta praktika jooksul külastab, oluline oleks lihtsalt, et igaüks saaks praktikast maksimumi. Mõni saab selle maksimumi kätteammutamisega ise hakkama, teine aga vajab selle jaoks suuremat tuge ja “käehoidmist”.

Kindlasti prooviksin õppekavajuhiga läbi rääkida, et praktika algaks juba varem – näiteks esimese aasta teisel semestril ja lõppeks teise aasta esimesel semestril – ehk, et õpilasele jääks rohkem aega praktika läbimiseks. Arvan, et iga õpilane praktikal olles tundis, kuidas tahaks veel ja veel kogeda ja õppida aga oma töö nõudis ju samuti tegemist ja nii kahjuks tuli ennast nii mõneski tegevuses tagasihoida või täielikult taandada.

Muus osas oleks aga praktika ilmselt samamoodi korraldatud nagu ta ka meie õppekava raames oli – lihtne, arusaadav, lakooniline ja selgelt orienteeritud õpilase enesejuhtimise peale – selline minu meelest just üks praktika olema peabki!

Pildiotsingu practice makes perfect tulemus

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Powered by WordPress.com.

Up ↑

Create your website at WordPress.com
Get started
%d bloggers like this: