Nutiseadmel põhinev õpikeskkond

Ülesanne

Seekordne kodune töö hõlmas endas kahte valikut (õpiloo koostamist või nutirakenduste ratta ühe rakenduse katsetust), millest mina valisin nutirakenduste ratta ühe rakenduse katsetuse.

Valitud rakenduseks osutus Topgrade Quiz Maker, mis tundub olevat juba asendusrakendus, kuna nutirakenduste rattal on väljatoodud rakendus Quiz Make aga lingile vajutades avaneb nagu siis juba öeldud Topgrade Quiz Maker.

Topgrade Quiz Maker on hariv nutirakendus, mis võimaldab kasutajal luua kiirelt lõbusaid viktoriine testimaks nii enda, kui oma sõprade teadmisi.

Rakendusega on võimalik:

 • luua piiramatul arvul viktoriine ja küsimusi;
 • luua erinevadid küsimuse tüüpe nagu: mitmikvastusega küsimused, täida lüngad, sobita ja järjesta jne.;
 • lisada visuaale nii otse kaamerast pildistades, kui ka läbi nutiseadme fotogalerii;
 • mängida nii üksi, kui ka koos sõpradega;
 • luua viktoriine nii olles on-line, kui ka ilma internetiühenduseta – seega on võimalik rakendust kasutada ükskõik kus viibite;
 • määrata igale küsimusele kindel vastamise aeg, et teha viktoriinid veelgi lõbusamaks!

Kasutajad saavad koostada, mängida ning jagada oma viktoriine nii oma androidi põhistesse  tahvelarvutitesse, telefonidesse, Appli seadmetesse, kui ka lauaarvutitesse, neid lihtsalt üleslaadides keskkonda TopgradeApp.com.

Minu kasutaja kogemus algas siis rakenduse installimisega android seadmesse. Kogu rakenduse installimine ja tööle seadmise protsess oli väga lihtne – eriti meeldis, et rakenduse käivitamiseks ei olnud vaja kusagile sisse logida ega ühtegi kontot luua – rakendus oli kohe peale installimist kasutusvalmis.

Kogu rakendus on inglise keelne aga küsimusi saab koostada vastavalt oma soovile, ehk siis ka näiteks eesti keeles, mis teeb rakenduse kasutamise hõlpsaks ka näiteks algklasside õpilaste puhul, kes inglise keelt veel ei valda.

Küsimustiku luues on peale nime sisestamist võimalik valida kategooria järgnevast valikust:

 • Bioloogia
 • Keemia
 • Filmikunst
 • Üldised teadmised
 • Geograafia
 • Ajalugu
 • Keeled
 • Seadused
 • Matemaatika
 • Muusika
 • Füüsika
 • Pubi õhtu viktoriin
 • Usuteadus
 • TV

Ning iga küsimustiku alla on võimalik luua üks järgmistest küsimuse tüüpidest:

 • Järjestamine
 • Paaride leidmine
 • Õige või vale väide
 • Mitmikvastusega küsimus
 • Täida lüngad
 • Kõnetuvastus (ainult Preemium paketi klientidele)

Näite 1. Järjestamis küsimuse lisamine:

Näite 2. Õige või vale väite küsimuse lisamine:

Üldiselt on küsimustike koostamine väga lihtne ja käepärane. Iga küsimuse juurde saab lisada ka visuaali, et muuta küsimustiku välimus esteetilisemaks.

Kõik rakenduse kasutusvõimalused jätsid endast väga positiivse mulje. Eriti meeldis asjaolu, et enamus rakenduse tegevusi on tasuta kasutamiseks, ainult mõned üksikud nagu näiteks kõnetuvastus küsimuste lisamine on viidud preemium paketi alla. Kokkuvõteks võib öelda, et soovitaksin antud rakendust kindlasti õpetajatele tunnitöö rikastamiseks. Ning kuna rakenduse kasutamine on tehtud võimalikult lihtsaks ei jääks mina kinni ainult õpetajalt õpilasele loodud küsimustikesse, vaid laseks võimalusel (piisav inglise keele oskus) ka õpilastel endil küsimustike koostada ning üksteise koostatud küsimustike läbi mängida, et seeläbi õpitut paremini kinnistada.

Personaalsed ja avatud õpikeskkonnad

Neljandaks ülesandeks oli lugeda üks etteantud artiklitest ning kaardistada oma personaalse õpikeskkond . Minu valituks osutus seekord Wilsoni, Liberi, Johnsoni, Beauvoiri, Sharplesi,  ja Milligani 2007 aastal avaldatud artikkel: Personal Learning Environments: Challenging the dominant design of educational systems.

Artikli eesmärgiks on tutvustada lugejale tolle aja kohta uut lähenemist õpikeskkonna disainimisel. Kahetuhandete lõpus hariduses kasutatavad süsteemid järgisid kindlat disaini,
mis ei toetanud oma olemuselt kuidagi individuaalsust ning olid pigem asümmeetrilised, selliselt loodud virtuaalsetel õpikeskkondadel olid omad kindlad tunnused.

Domineeriva disaini omadused virtuaalsetes õpikeskkondades (Wilson et al., 2007):

 • Fookuses tööriistade ja andmete integreerimine kursuse kontekstis – See disainilahendus on väga levinud; tihti ei ole sellise disaini lahendusega võimalik jagada sisu erinevate sama süsteemi kuruste vahel.
 • Asümmeetrilised suhted – domineeriva disainiga loodud süsteemides on sageli väga selge vahe õppijate ja õpetajate võimaluste vahel. Õpetajatele on loodud suuremad võimalused kuruse sisu loomiseks ning muutmiseks ning õppijatele on jäätud roll etteantud sisu järgida.
 • Homogeenne konteksti kogemus – kõigile õppijatele on ettenähtud sarnane õpikogemus.
 • Avatud e-õppe standardite kasutamine – võimalus integreerida erinevaid õppematerjalide kogumik lahendusi ning automatiseeritud hindamistsüsteeme.
 • Juurdepääsu kontroll ja õiguste haldamine – selliste süsteemide puhul on üldiselt piiratud juurdepääs kursuse sisule ja vestlustele, et kaitsta väljastpoolt kursust tulevate inimestele eest litsentseeritud sisu.
 • Organisatsiooniline ulatus –süsteemi haldab organisatsioon, kes ühtlasi annab õigused tarkvara installimiseks ja haldamiseks.

Et aga suundumus oli luua rohkem personaalsemaid õpikeskkondasid, hakatigi neid disainima hoopis teiste tunnuste alused.

Alternatiivse disaini omadused personaalsetes õpikeskkondades (Wilson et al., 2007):

 • Keskendub kasutajate ja teenuste vahelistele ühenduste koordineerimisele – koordineerib ühendusi kasutaja ja erinevate organisatsioonide ja teiste isikute pakutavate teenuste vahel.
 • Sümmeetrilised suhted – kõigil kasutajatel peaks olema võimalik teenust kasutades tarbida ja avaldad erinevaid ressursse ning kasutajad peaksid saama oma ressursse ümberkorraldada, nende sisu hallata ja kohanda erinevaid tööriistu vastavalt oma vajadustele.
 • Individuaalne kontekst – Võttes arvesse süsteemi olemust ja suhetele orienteeritust ei ole enam võimalik pakkuda kasutajatele ühtset kogemust – iga kasutaja loob ise oma sisu ning saab seeläbi individuaalse kasutajakogemuse.
 • Avatud Interneti-standardid – Kuna süsteemi ulatus on laienenud lisaks asutuse siseselt pakutavatele teenustele, laieneb ka standardite ja protokollide valik, mis antud teenusega suhestuvad.
 • Avatud sisu ja segatud kultuurid – keskendutakse ressursside jagamisele, mitte nende kaitsmisele, erilist rõhku pannakse loominguliste litsentside kasutamistele, mis võimaldavad õppematerjale redigeerida, muuta ning uuesti avaldada.
 • Isiklik ja globaalne ulatus – personaalsetes õpikeskkondades keskendutakse isiklikule tasandile, kuna neis koordineeritakse teenuseid ja teavet, mis on otseselt seotud õpikeskkonna omanikuga.

Kasutatud materjalid:

Wilson, S., Liber, O., Johnson, M., Beauvoir, P., Sharples, P., & Milligan, C. (2007). Personal Learning Environments: Challenging the dominant design of educational systems. Journal of E-Learning and Knowledge Society, 3(2), 27–38. https://dx.doi.org/10.20368/1971-8829/247

Lisaks artikliga tutvumisele tuli sel korral koostada praktilise ülesandena skeem oma personaalsest õpikeskkonnast. Skeemi loomiseks kasutasin sellist programmi nagu XMind ZEN, ning sellega valmis alljärgnev skeem :

 

Canvas – ainult hea!

Ülesanne

Seekordne ülesanne hõlmas endas ühe õpikeskkonna katsetust. Mina valisin katsetamiseks sellise keskkonna nagu CanvasValiku langetasin peamiselt sellepärast, et värske tudengina oleme saanud septembrist alates katsetada erinevaid õpikeskkondi aga kõige parema mulje on mulle kui õppijale siiani jätnud just Canvas.

Oma kodulehel tituleerivad nad enda missiooniks edendada avatust ja innovatsiooni hariduses.

Nende mõistes tähendab avatus järgnevat:

 • Vaba sisensemine ja vaba juurdepääs. Avatud sisenemine kõigile õppijatele üle kogu maailma ja pidev juurdepääs kursuse materjalidele ka pärast selle lõppu.
 • Avatud sisu. Avatud litsentsimisvalikud ja sisu jagamine Canvas Commonsiga, kus teistel juhendajatel on võimalus kogu sisu uuesti kasutada, parandada, kokkumiksida, säilitada ja levitada.
 • Avatud platvorm ja ökosüsteem. Avatud platvormil on võimalik integreerida kolmandate osapoolte erinevaid tööriistu.
 • Avatud informatsioon. Avatud ning deidentifitseeritud Canvas Networki andmed ja uuringud analüüsimiseks ja sünteesimiseks.
 • Platvormi neutraalsus. Sinu kursus. Sinu eesmärgid. Sinu valikud. Meie tagame platvormi innovatsiooniks ja eksperimenteerimiseks.

Kuna mulle kui õppijale on antud platvorm väga sümpaatne, siis otsustasin teha sinna ka proovikursuse ja näha millisena näeb platvormi õpetaja.  Esimese sammuna tuli nagu ikka sisestada kursuse nimi, ning valida kursusele litsents – valikus oli kaks tavalistsentsi: privaatne (autoriõigustega kaitstud), avalik omand ning kuus erinevat Creative Commons litsentsi.

Edasi jõudsin kursuse loomise nn “töölauale”, kus kõik on nagu õppijagi poolel väga lihtne ja selge. Kursuse saad jagada mooduliteks, ning iga mooduli juurde on võimalik lisada erinevaid funktsioone alustades ülesannetest, kuni erinevate testide, koostööde jms.

 

Kogu süsteem ja selle ülesehitus on väga mugav ning kasutajasõbralik. Valikud on väga selged ja ühtselt mõistetavad. Väga mugavaks on tehtud ka iga ülesande, testi jms. hindamine. Hindamise ülesseadmise näidis on siin:

Kogu platvorm jättis pigem väga mugava ja kasutajasõbraliku mulje. Mina katsetasin seda puhtalt enda peal kursuse loomise aspektist – õppijana olen seda katsetanud juba paar kuud ning hetkel kõigist kasutusel olevatest keskkondadest (blogi, eDidaktikum, Moodle jne) on ta minu vaieldamatu lemmik. Just tema kompaktsus, lihtsus ja kasutajasõbralikus on need märksõnad, mis teevad sellest keskkonnast ühe hetkel kõige trendikama ja kiiremini areneva õpikeskkonna.

Õpikeskkonna ja võrgustiku roll õpiprotsessis

Ülesanne

Õpikeskkondade mõistega lähemalt tutvumiseks valisin Väljataga, Pata ja Priidiku koostatud Tiigriõpe: Haridustehnoloogia käsiraamatu. Antud käsiraamatu õpikeskkondade peatükiga tutvudes mõistsin, et õpikeskkonna mõiste ei ole minu kui Y-generatsiooni põlvkonna esindajale võõras – olen üles kasvanud maailmas, kus mind ümbritseb tehnoloogia, mis areneb kiiremini kui kunagi varem. Sellest lähtuvalt olen õpikeskondi nii ise kasutanud (nii hetke õpingutes, kui kavarasemates õpingutes), kui ka loonud.

Õpikeskkonnad võib jagada laias laastus kolmeks:

 • Füüsiline keskkond – kõik materiaalne, mis toetab õppimist.
 • Virtuaalne keskkond – avatud ja suletud õpikeskkonnad.
 • Hübriid keskkond – füüsilise ja virtuaalse keskkonna kombineerimisel tekkiv keskkond.

Käsiraamatu selgitused õppikeskkonna mõistele olid arusaadavad ning loogiliselt lahtiseletatud. Olen täiesti nõus väidetega, et eelnevalt on õpikeskkonnad olnud peamiselt õpetajate pärusmaa – muutes nende tööd lihtsamaks ning tehnoloogia, kui ka erinevate lähenemiste arenemisega õppetöös on ka õpikeskkonnad arenenud, muutudes õpetaja kesksest rohkem õppija keskseks. Uue teadmisena võtsin endaga kaasa vookogude kasutamise. Olen küll antud mõistega ja pakutavate lahendustega teinud iseseisvalt tutvust magistri õpingute esimesel kuul, kuid antud käsiraamat seletas hästi lahti vookogude olemuse ning pani mõistma nende kasulikkust.

Oma senises töös, olles projektijuht ja mitte õpetaja, olen e-õppe ning virtuaalsete õpikeskkonadega loomisega kokku puutunud pigem vähem, kuid vajaduse põhiselt (olles kaasatud õppekava arendusprojekti, mille tulemusena valmivad uued kursused, millest üks on ka e-kursus) olen siiski tutvunud näiteks Moodle ja Google Classroomi keskkondadega, et nende olemust ja funktsioone siis juba edasi selgitada kaasatud õppejõududele.

Hetkel ise uuesti õpinguid alustades ning olles lapsevanemaks eelkooliealisele plikatirtsule, olen pidanud kasutama juba päris mitmeid nii avatud (peamiselt blogid), kui ka suletud õpikeskondasid (E-lasteaed, ELIIS, Canvas, Moodle jne). Minu hetke lemmikuks on Canvase keskkond, mis on äärmiselt kasutajasõbralik ja oma olemuselt väga hästi strkutureeritud. Loodan väga, et antud keskkonda kasutavad ehk ka teised õppejõud tulevastes loengutes.

 

 

Haridustehnoloogia ajalugu – õpimasinad

Ülesanne

Minu jaoks haridustehnoloogia ajalugu, kui selline oli varasemalt tükk tühja maad. Oma kogemuste põhjalt olin tuttav vaid tehnoloogia arenguga (nii isiklik, kui ka kaudne kogemus teadmiste näol), ning sellega, milleks seda kasutati.

Minu isiklik esmane kokkupuude arvutitega jääb nagu paljudel teiselgi ajavahemikku 1994-1995. Nendel aastatel õnnestus meil tänu tutvustele soetada endale esimene isiklik lauaarvuti, milleks oli nn “486” ehk Intel-i486 protsessoril töötav lauaarvuti, millel peal operatsioonisüsteem MS-DOS. Selle esimese arvutiga sai tutvutud päris põhjalikult nii seest, kui ka väljas, ehk et hetkel mil ta enam oma põhifunktsioone piisavalt hästi edasi ei andnud, otsustasime ta juppideks lahti võtta ning arvuti riistvara hingeeluga lähemalt tutvust teha.

Sealt edasi jätkusid kokkupuuted tehnoloogia arenguga juba arvuti tundides koolis ning mõne aja pärast päris isikliku sülearvuti ning mobiiltelefoni soetamisega.

Viidatud materjalidega tutvused, oli aga haridustehnoloogia arengu seisukohalt väga põnev tõdeda, et haridustehnoloogia ajalugu ulatub kaugemasse minevikku kui ma seda endale ettegi oskasin kujutada. Esimene õpitegevuseks ettenähtud masin patenteeriti juba aastal 1866 Halcyon Skinneri poolt kirjutamise õppimiseks. Õpilase ülesandeks oli kirjutata õigesti üks sõna või sõnade paar. Sõnad võisid olla kuni 8 tähelised ning neid sai sisestada masina esiküljel asetesevate klahvide kaudu. Masin polnud küll kahjuks laialdaselt levinud ega leidnud ka ülemäära suurt kasutust. (Benjamin, 1988).

Laialdasemalt hakkasid õpimasinad levima alles 1960. alguses, kui neist räägiti rohkel, ning nende kohta peeti mitemeid rahvusvahelisi konverentse, ning nendest kirjutasid mitmed juhtivad teadusajakirjad. Õpimasinaid kiideti ning laideti samaväärselt. Kümnendi lõpuks huvi õpimasinate vastu kahanes ning juba uue kümnendi lõpus vahetasid arvutid õpimasinad jäädavalt välja (Benjamin, 1988).

Sealt edasi hakkas ajajärk, mida Molnar (1997) oma artiklis kirjeldab kui personaalarvutite revolutsiooni ning mida meie teame haridustehnoloogia ajaloo käsitlusest kui arvutipõhist õpet, ehk siis seda mida on viljeletud meie üldhariduslikes koolides veel tänase päevanigi, kuigi sinna kõrvale on vaikselt tekkinud ka veebipõhine õpetamine, e-õpe ning tehnoloogiapõhine õpe (Põldoja, 2016).

Õpimasinate ja tehnoloogia ajalooga tutvumine andis ka täpsema ülevaate haridustehnoloogia ajaloost. Täpsemalt vajaks veel uurimist millised on tehnoloogiapõhise õppe, kui klassifikatsiooni viimase astme võimalused ja väljakutsed ning milline võiks olla järgmine samm tehnoloogiapõhisest õppest edasi? Robotitepõhine õpe?

Viidatud allikad:

Benjamin, L. T. (1988). A History of Teaching Machines. American Psychologist, 43(9), 703–712.

Molnar, A. (1997). Computers in Education: A Brief History. The Journal. Loetud aadressil http://thejournal.com/Articles/1997/06/01/Computers-in-Education-A-Brief-History.aspx

Põldoja, H. (2016). The Structure and Components for the Open Education Ecosystem: Constructive Design Research of Online Learning Tools. Helsinki: Aalto University. http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-60-6993-7

Õpileping

Ülesanne

Kursuse Õpikeskkonnad ja -võrgustikud edukaks ja tulemuslikus läbimiseks teen endaga kokkulepped järgnevas viies osas:

 

Teema:  Kuna tööalaselt puudub mul hetkel kokkupuude õpetamisega, siis soovin kõigist ülikoolis läbitud ainetest võtta maksimumi. Lähtuvalt aga oma tuleviku visioonist ja mõtetest sooviksin eriliselt keskenduda haridustehnoloogia koolitustega seonduvatele teemadele. Tihti on erinevate keskkondade õpetamine teistele küllaltki suur väljakutse, kuna iga keskkond on erinev ja nõuab parasjagu palju keskendumist ning mõistmist.

 

Eesmärgid: Minu õpiprojekti eemärgid lähtuvad soovist pakkuda tulevikus haridustehnoloogia alaseid koolitusi ning on järgmised:

 • soovin mõista õpikeskkondade olemust ning hingeelu;
 • mõista enda rolli nii personaalse kui ka grupi keskkonna kujundamisel ja kasutamisel;
 • tutvuda ja võrrelda olemaolevaid õpikeskkondi ning läbi analüüsi leida kõige kasutajasõbralikumad õpikeskkonnad mida hiljem vajadusel teistele tutvustada;
 • omada teadmisi õpikeskkondade ja võrgustike trendidest ja arengusuundadest.

 

Strateegiad: Oma eesmärkideni jõudmiseks rakendan järgmist tegevuskava:

 • osalen aktiivselt võimalusel kõigis kontakttundides;
 • loen ja analüüsin iseseisvalt nii kohustuslikku, kui ka soovituslik kirjandust;
 • uurin ja avastan iseseisvalt juurde kursuse käigus tutvustatud õpikeskkondasid;
 • hoian silma peal kursusekaaslaste blogidel ning võimalusel annan neile konstruktiivset tagasisidet;
 • kasutan enda ja teiste aega võimalikult efektiivselt;
 • oma uusi teadmisi ja oskusi katsun anda edasi akadeemilistele töötajatele.

 

Vahendid/ressursid: 

 • õppejõud;
 • kursusekaaslased;
 • erinevad avatud õppematerjalid, blogid, õpikeskkonnad;
 • tehnilised vahendid.

 

Hindamine:

Oma eesmärke hindan saavutatuks, kui kursuse lõpuks olen:

 • osalenud vähemalt 90% kontakttundidest;
 • lugenud ja analüüsinud nii kohustuslikku, kui ka soovituslik kirjandust;
 • aktiivselt hoidnud silma peal kursusekaaslaste blogides toimuval ning võimalusel andnud neile konstruktiivset tagasisidet;
 • õigeaegselt ja edukalt esitanud kõik kodused ülesanded;
 • esitlenud edukalt kursuse lõpus oma rühmatöö.

 

Refleksioon: (lisatakse kursuse lõpus)

Powered by WordPress.com.

Up ↑

Create your website at WordPress.com
Get started